Zajęcia Sportowe

Zajęcia prowadzone są na sali gimnastycznej lub boisku Szkoły podstawowej w Ładach.
Odbywają się również zajęcia na Basenie w Raszynie.