O nas

Ognisko Wychowawcze w Jaworowej jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego, której celem jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.
Ognisko sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku szkolnym.
Placówka pracuje przez cały rok szkolny, od poniedziałku do piątku  w godz. 13.00 - 19.00.
Ognisko prowadzi w szczególności następujące formy pracy środowiskowej:
1. pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych,
2. zajęcia socjoterapeutyczne,
3. zajęcia korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne,
4. indywidualne programy korekcyjne,
5. pomoc w nauce,
6. pomoc socjalna, dożywianie,
7. organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych,
8. stałą pracę z rodziną dziecka,
9. stałą współpracę z ośrodkiem pomocy społecznej, szkołą, powiatowym centrum pomocy rodzinie, policją oraz sądem.
W okresie wakacji Ognisko będzie czynne w godzinach od 9.00-15.00. Przerwa urlopowa w terminie od 28.06.2021 r. - 30.07.2021 r.
W ramach "Akcji Lato" planowane są zajęcia rekreacyjne, sportowe, plastyczne oraz wycieczki.
Pierwszeństwo zapisu mają dzieci uczęszczające na zajęcia w roku szkolnym. Pozostali uczestnicy według kolejności zgłoszeń.

Plan zajęć:

Poniedziałek:

 • Zajęcia sportowe
 • Zajęcia grupowe z psychologiem
 • Pomoc w odrabianiu prac domowych

Wtorek :

 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia grupowe z psychologiem

Środa:

 • Zajęcia Kulinarne
 • Zajęcia indywidualne z psychologiem

Czwartek:

 • Zajęcia integracyjne

Piątek:

 • Zajęcia Filmowe

 

Plan zajęć:

Poniedziałek: 

 • Zajęcia sportowe
 • Zajęcia grupowe z psychologiem

Wtorek:

 • Zajęcia kulinarne
 • Zajęcia indywidualne z psychologiem

Środa:

 • Zajęcia integracyjne/plastyczne
 • Zajęcia grupowe z psychologiem

Czwartek:

 • TUS

Piątek:

 • Zajęcia Filmowe

Plan dnia:

13:00 - 15:30 Odrabianie lekcji
15:30 - 16:00 Podwieczorek
16:00 - 16:20 Odpoczynek
16:20 - 17:00 Zajęcia zorganizowane
17:00 - 17:30 Podsumowanie dnia
17:30 - 18:30 Gry i zabawy świetlicowe
18:30 - 19:00 Czas wolny

Plan dnia:

13:00 - 15:30  Odrabianie lekcji
15:30 - 16:00  Odpoczynek
16:00 - 16:20  Podwieczorek
16:20 - 17:00  Zajęcia zorganizowane
17:00 - 17:30  Podsumowanie dnia
17:30 - 18:30 Gry i zabawy świetlicowe
18:30 - 19:00 Czas wolny