Grupa Starsza

Grupa starsza -  dzieci klas IV-VI oraz młodzież gimnazjalna
Wychowawca grupy – Piotr Margasiński

PLAN DNIA:

13:00 - 15:30  Odrabianie lekcji
15:30 - 16:00  Odpoczynek
16:00 - 16:20  Podwieczorek
16:20 - 17:00  Zajęcia zorganizowane
17:00 - 17:30  Podsumowanie dnia
17:30 - 18:30 Gry i zabawy świetlicowe
18:30 - 19:00 Czas wolny

Plan zajęć w tygodniu:
Poniedziałek: 

Wtorek:

Środa:

Czwartek:

Piątek: